Cresc salariile profesorilor. Majorările țin cont de gradația de merit, vechime și funcție

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 17 iunie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 3993/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Începând cu iunie 2021, se vor aplica la salariul de bază deținut/aflat în plată următoarele majorări salariale

  1. a) majorare de 15% a salariului de bază, pentru personalul didactic din învățământul special și special integrat, precum și din centrele județene de resurse și de asistență educațională, respectiv Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile coordonate;
  2. b) gradație de merit de 25% din salariul de bază deținut, pentru personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, obținută prin concurs;
  3. c) majorări pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi în învățământul primar sau gimnazial primește o majorare, astfel:
  • pentru 2 clase de elevi, o creștere cu 7% a salariului de bază deținut;
  • pentru 3 clase de elevi, o creștere cu 10% a salariului de bază deținut;
  • pentru 4 clase de elevi, o creștere cu 15% a salariului de bază deținut;
  • pentru 5 clase de elevi, o creștere cu 20% a salariului de bază deținut;
  1. d) majorare de 10% pentru diriginți, învățători, educatoare, institutori, profesori pentru învățământul primar, profesori pentru învățământul preșcolar.

Ordinul mai stabilește că nu se poate acorda indemnizația pentru titlul științific de doctor cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I prin echivalare, anterior sau ulterior datei de 1 iulie 2017. Acestea trebuie să opteze între indemnizația pentru titlul științific de doctor și echivalarea cu gradul didactic I.

 

 

Sursă foto -dw.com