Regulile pentru concursul de directori de școli – Test standardizat de două ore, cu 50 de întrebări. Rezultatul va conta 40%, nota finală va fi stabilită de comisie

Metodologia pentru concursul național de directori și directori adjuncți de școli a fost aprobată de ministrul Educației și pusă în consultare publică. Examenul scris pentru directori va fi un test standardizat cu 50 de itemi și va avea o pondere de 40% în nota finală, potrivit documentului.

Comisia de concurs va fi formată dintr-un reprezentant al Inspectoratului Școlar, doi reprezentanți ai școlii aleși prin vot secret din rândul profesorilor titulari, un reprezentant al autorității locale și un reprezentant de la departamentul de resurse umane al unei companii sau un rector, prorector, decan sau prodecan din universități.

În cazul în care autoritățile locale nu desemnează un reprezentant în comisia de concurs pentru directorii de școli, poziția va fi ocupată de un profesor titular ales prin vot secret. În cazul notelor extreme acordate de membrii comisiei, se va apela la arbitrajul comisiei naționale de la Minister.

Proba scrisă presupune rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:

  • capacități cognitive;
  • competențe de management și leadership.

Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

Descarcă metodologia de concurs –  AICI

 

 

Sursă foto – dw.com