COMUNICAT de PRESĂ Finalizarea proiectului „INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița”, cod SMIS: 104753

Asociația PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Casa Corpului Didactic Dâmbovița, au implementat, în perioada 28.03.2018 – 27.03.2021,  proiectul „INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlara de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița” cod SMIS: 104753, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea calității serviciilor educaționale și prevenirea, diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educațional prin crearea oportunităților și creșterea participării personalului didactic din 13 școli din județul Dâmbovița, precum și a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continuă, de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, activități de tipul mentoratului didactic, precum și schimb de bune practici. Prin îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar din județul Dâmbovița, prin promovarea serviciilor educaționale de calitate și adaptate la standarde europene, orientate pe nevoile elevilor, dezvoltarea calității educației și accesul echitabil la aceasta, proiectul INO PRO a adus plus valoare sistemului educațional din județul Dâmbovița.

Prin oferirea oportunităților de formare și dezvoltare profesională pentru un număr de 310 cadre didactice/personal de sprijin si 20 de membri ai echipelor manageriale, prin proiect s-a urmărit îmbunatățirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.