Directorii de școli sunt obligați să raporteze la inspectorat profesorii care nu fac ore online

Directorii de școli sunt obligați să raporteze la inspectorat cadrele didactice care nu fac ore online, potrivit Ordinului de ministru nr 6.200 din 16.12.2020.

Ordinul prevede că la articolul 11 din OMEC 5.545/2020 se introduce un nou alineat:

“Art 11. Conducerea unității de învățământ are următoarele atribuții:

Raportează inspectoratului școlar orice situație în care cadrele didactice nu organizează cursuri asistate de tehnologie și internet”.

Modificarea vine dupa o lună și jumătate de la trecerea tuturor cursurilor în online.

Reamintim că inspectorul școlar general adjunct al ISMB a anunțat că “doar munca prestată poate fi remunerată. Există la nivelul fiecărei unități de învățământ posibilitatea de a organiza comisii de disciplină pentru acele cadre didactice care refuză predarea online”.

O schimbare importantă apare și pentru cadrele didactice în acest ordin dat în pragul vacanței de iarnă. Acestea au o atribuție completată prin noul ordin. Este vorba despre articolul 13 din OMEC 5.545 care a fost completat cu tipul de predare – sincron și asincron.

Art 13. Cadrele didactice au următoarele atribuții:

  1. a) proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului atât în sistem sincron cât și în sistem asincron.

Metodologia de predare prevede trei tipuri de comunicare prin intermediul internetului care se pot desfășura:

sincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a preșcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților/reprezentanților legali

asincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia preșcolarii/ elevii și cadrele didactice nu sunt conectați simultan;

mixtă – desfășurată atât sincron, cât și asincron.

 

Ministerul Educației – Reguli de desfășurare a școlii online

 

 

 

Sursă foto – dw.com