aprilie 18, 2021
EDUCAȚIE STIRI

Ministerul Educației – Elevii care stau la ore fără camera video nu pot fi considerați absenți dacă răspund cerințelor profesorilor

Noi precizări pentru elevi privind școala online. Printr-un ordin de ministru semnat pe 16 decembrie 2020 este prevăzut faptul că elevii care stau la ore fără camera video, dar comunică cu profesorii și răspund solicitărilor acestora, nu pot fi considerați absenți.

Ordinul de ministru nr 6.200/16.12.2020 completează una dintre obligațiile elevilor din OMEC 5.545/2020, cel care prevede regulile în predarea online din acest an școlar.

Forma veche a acestui articol modificat era următoarea: elevii “au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate”.

Articolul 14, litera f din OMEC 5.545/2020, modificat prin OMEC 6.200/2020 prevede acum că elevii:

“Au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog. Absența poate fi motivată, în cazul justificate, în baza unei cereri scrise a elevului major/a părintelui/a tutorelui legal instituit.

În situația în care elevul răspunde cerințelor cadrului didactic, indiferent dacă are sau nu în funcțiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absența la ora de curs; excepție fac orele destinate exclusiv evaluării elevilor, la care aceștia trebuie să fie conectați audio-video.“

Prin urmare, potrivit acestei modificări/precizare făcută prin ordin de ministru, dacă elevul stă la ore fără camera video pornită și nu “răspunde cerințelor cadrului didactic”, poate fi considerat absent, dacă răspunde și comunică cu profesorul, nu poate fi considerat absent la ora de curs.

De asemenea ordinul introduce în acest punct și mecanismul prin care pot fi motivate absențele de la școala online. Este vorba despre o simplă cerere chiar de la elev, dacă e major, sau de la părinte în cazul minorilor. Evident, aceasta trebuie să conțină justificarea absenței elevului.

“Absența poate fi motivată, în cazul justificate, în baza unei cereri scrise a elevului major/a părintelui/a tutorelui legal instituit.”

 

 

Sursă foto – districtadministration.com

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *