Profesorii și angajații în învățământ au primit marți, 18 aprilie 2023, de la sindicatele la care sunt afiliați, un document de centralizare a acordurilor pentru declanșarea grevei generale în data de 22 mai 2023, adică peste aproximativ o lună. În documentul obținut de Edupedu.ro, sindicatele enumeră motivele pentru care solicită semnăturile profesorilor.

sondaj

Documentul are antetul tuturor federațiilor sindicale din domeniu: FSE „Spiru Haret”, FSLI și Federația „Alma Mater”.

Conform legii dialogului social, „pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu al angajatului/ lucrătorului, după caz, se suspendă de drept. Pe perioada suspendării se mențin doar drepturile de asigurări de sănătate”.

Sindicatele enumeră motivele pentru care solicită semnăturile salariaților, membri în structurile teritoriale.

Având în vedere nemulțumirile personalului din învățământ – personal didactic de predare, personal didactic de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar și personal nedidactic – determinate de:

1) salarizarea umilitoare a acestor categorii socio-profesionale, ale căror salarii sunt poziționate în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare, aceasta fiind cauza principală a deficitului de resursă umană calificată;

2)  scăderea semnificativă a puterii de cumpărare, ca urmare a creșterii generalizate a prețurilor și a ratei inflației;

3) neacordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile;

4) anomaliile existente în salarizarea personalului didactic de conducere, de îndrumare și control, ale căror venituri au rămas nemodificate în ultimii patru ani, fiind inferioare celor ale personalului didactic de predare;

5) lipsa investițiilor în infrastructura școlară, dar și perpetua subfinanțare a sistemului de învățământ, reflectată în baza materială precară a celor mai multe unități școlare”.

Solicitările sunt aceleași enumerate la protestele de stradă de săptămânile trecute.

„1. majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic;

  1. instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;
  2. plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic;
  3. acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ;
  4. acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);
  5. creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii;
  6. renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației”.

 

 

Sursă foto – facebook/fsli.com