Federația Națională a Asociațiilor de Părinți cere suspendarea cursurilor în orașele cu incidență peste 6/1.000 locuitori

Părinții cer schimbarea ordinului privind scenariile școlilor astfel încât acolo unde incidența este peste 6/1.000 să poată fi închise fizic. Această decizie să poată fi luată de directorul școlii. Părinții au trimis o adresă către Ministerul Educației și cel al Sănătății

Ce spun părinții de la Federația Națională a Asociațiilor de Părinți:

Vă adresăm rugămintea ca, în interesul superior al copiilor/elevilor, să dispuneți, în regim de urgență, modificarea Art. 6 din Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021, în sensul permiterii suspendării activităților didactice cu prezență fizică a elevilor la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, în localitățile în care rata incidenței este mai mare de 6/1000 de locuitori, prin decizia argumentată a organismului de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar – consiliul de administrație, după consultarea prealabilă a consiliului profesoral, asociaţiei de părinţi/consiliului reprezentativ al părinților și consiliul şcolar al elevilor de la nivelul UI, cu informarea ISJ/ISMB, indiferent de numărul de clase suspendate.

În acest sens, consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu va putea adopta o decizie in sensul celor de mai sus in lipsa unei dovezi privind consultarea prealabilă a, asociaţiei de părinţi/consiliului reprezentativ al părinților și consiliului şcolar al elevilor de la nivelul U.I. de nivel liceal/postliceal.

Totodată vă solicităm ca prin actul normativ de completare a Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021 să se garanteze desfăşurarea procesului educaţional online pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor.

Solicităm ca actul normativ de modificare a Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021, să instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate, eficiență dar şi suplețe pentru a realiza îmbinarea caracterului de stabilitate a reglementării cu cerințele de perspectivă ale realității sociale în contextul pandemiei generate de COVID-19.

Totodată, în temeiul art. 3 lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, vă adresăm rugămintea ca propunerea/draftul de act normativ să fie supus consultării conducerii federaţiei înaintea aprobării.

Federaţia noastră a susținut permanent necesitatea desfășurării cursurilor cu prezență fizică a elevilor si suntem pe deplin conștienți de dezavantajele școlii online, însă, nu putem pune în pericol sănătatea copiilor și a familiilor noastre.

În condițiile în care rata incidenței cumulate a cazurilor covid-19 la 1000 de locuitori crește alarmant de la o zi la alta, sistemul medical este suprasolicitat, infrastructura şcolară și resursele existente sunt deficitare, riscul îmbolnăvirii elevilor se mărește exponențial.

Sunt, deja, peste 17.000 de elevi și personal angajat confirmați cu Covid-19, avem decese în rândul cadrelor didactice și copiilor, secțiile ATI sunt pline iar presiunea pe sistemul medical este uriașă.

Chiar și acolo unde școlile dispun de toate resursele necesare, sunt situații în care populația şcolară este numeroasă şi elevii interacționează, inevitabil. Este utopic să considerăm că pot fi respectate, permanent, toate măsurile igienico-sanitare, mai ales când este vorba de copii mici

Elevii parcurg distanțe lungi între casă și școală, cu mijloace de transport în comun, la ore de trafic intens, astfel existând un risc uriaș de infectare în timpul mobilității.

Există numeroși elevi care au afecțiuni cronice sau provin din familii ai căror membri au astfel de  boli pentru care nu pot fi scutiți de prezența fizică în școală. Chiar dacă sunt vaccinați, riscul îmbolnăvirii nu este exclus iar afecțiunile de care suferă pot duce la dezvoltarea unor forme severe.

Lipsa testării periodice a elevilor cu teste noninvazive, modul deficitar(uneori inexistent) în care se efectuează testarea la cerere, pentru elevii simptomatici sau în a 8-a zi de la data suspendării cursurilor pentru o clasă,  în cadrul cabinetelor medicale școlare, este un alt motiv de îngrijorare cu privire la continuare activității didactice în condiții de siguranță. De aceea, Domnilor Ministri, considerăm că este imperios necesar ca, acolo unde se impune, elevii să urmeze cursurile in sistem online și vă rugăm să analizați solicitarea noastră cu toată

 

 

Sursă foto –