Comitetul ONU împotriva Torturii, organism cu sediul la Geneva, îşi exprimă într-un raport publicat vineri „profunda îngrijorare” cu privire la acuzaţiile de tortură, rele tratamente, supraaglomerare, lipsă de personal calificat şi specializat şi condiţii materiale precare atât în instituţiile de psihiatrie, cât şi în unităţile de îngrijire socială din România, informează News.ro citat de Hotnews. Ca urmare, instituţia ONU face mai multe recomandări României, în calitatea sa de stat semnatar al Convenţiei ONU împotriva torturii.

sondaj

Comitetul ONU împotriva torturii a publicat vineri concluziile sale cu privire la Noua Zeelandă, România, Spania şi Elveţia, după ce a examinat cele patru state-părţi ale Convenţiei în cadrul ultimei sale sesiuni.

În cazul României, la capitolul instituţiilor psihiatrice şi de îngrijire socială, Comitetul este îngrijorat, printre altele, de impunerea unor cerinţe administrative care au împiedicat în mod efectiv organizaţiile neguvernamentale să monitorizeze serviciile de psihiatrie.

Astfel,  României i se cere:

Să efectueze investigaţii prompte, imparţiale, aprofundate şi eficiente cu privire la toate acuzaţiile de tortură şi rele tratamente în instituţiile psihiatrice şi în centrele de asistenţă socială şi să se asigure că persoanele suspectate de comiterea unor astfel de acte sunt suspendate imediat din funcţiile lor pe toată perioada anchetei, garantând totodată respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie.

Aă urmărească în justiţie persoanele suspectate de a fi comis acte de tortură sau rele tratamente în temeiul articolelor 282, respectiv 281 din Codul penal şi, în cazul în care sunt găsite vinovate, să se asigure că acestea primesc pedepse proporţionale cu gravitatea faptelor lor şi că victimele beneficiază de reparaţii şi reabilitare corespunzătoare în timp util;

Să ia măsuri imediate pentru a îmbunătăţi condiţiile materiale şi a reduce supraaglomerarea în instituţiile psihiatrice şi în unităţile de asistenţă socială.

Să se asigure că sunt puse în aplicare suficiente garanţii juridice şi procedurale pentru pacienţii din instituţiile psihiatrice şi unităţile de îngrijire socială şi că acestea sunt însoţite de o revizuire judiciară periodică şi de căi de atac eficiente împotriva instituţionalizării involuntare de jure şi de facto;

(Comitetul este îngrijorat de faptul că deciziile de prelungire a internării involuntare în instituţii psihiatrice nu sunt supuse în mod automat controlului judiciar şi că persoanele care doresc să conteste această instituţionalizare nu au întotdeauna acces la o asistenţă juridică eficientă.

 

 

Sursă foto – pixabay.com