Senior teacher in classroom with elementary school kids

Ministerul Educației lasă de înțeles că profesorilor cu gradul I și care au peste 15 ani vechime nu le place la catedră și anunță că le pregătește o recompensă – reducerea normei didactice. Astfel, conform unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, aceste cadre didactice „vor putea petrece mai puține ore la catedră și vor avea mai mult timp liber pentru ceea ce le place”

sondaj

Instituția prezintă pe Facebook categoriile de personal didactic care vor primi reducerea normei didactice, stârnind o mulțime de comentarii negative din partea profesorilor din învățământul preșcolar și primar, care nu se regăsesc printre beneficiarii acestei reduceri de normă:

„Conform proiectului de lege, prevederile se vor aplica pentru următoarele categorii de cadre didactice care au gradul didactic I:

– profesorii din învățământul gimnazial, liceal și postliceal, profesorii din unitățile și clasele cu program integrat și suplimentar de artă și sportiv, precum și din unitățile de educație extrașcolară, care au dobândit cel puțin licențierea în cariera didactică;

– profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori care au dobândit cel puțin licențierea în cariera didactică;

– personalul didactic de predare din învățământul special”.

În mesajul postat vineri în jurul orei 16:00, Ministerul Educației scrie următoarele: „Știm că efortul depus de profesori nu este unul ușor. Zi de zi, aceștia sunt aproape de elevi, se implică cu totul în educația lor și fac față cu succes tuturor provocărilor care apar. Iar pentru toate acestea și multe altele, ei merită să fie răsplătiți.

Prin noile Legi ale Educației, prețuim și recompensăm munca profesorilor noștri prin reducerea normei didactice după 15 ani.

Astfel, ei vor putea petrece mai puține ore la catedră și vor avea mai mult timp liber pentru ceea ce le place”.

Timpul așa-zis liber „pentru ceea ce le place” este pus în contrar cu orele petrecute la catedră, din norma didactică, conform mesajului. În plus, acest timp liber nu poate fi decât timp petrecut în școală, dar cu alte activități, până la cele 40 de ore pe săptămână, de lucru.

În prezent legea, modificată în 2019, prevede o reducere de normă doar pentru personalul cu peste 25 de ani vechime și grad didactic I: „(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) şi e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului.’”

Norma didactică se stabilește în modul următor:

 • reprezintă un post de educator pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educația timpurie
 • este echivalentul unui post de învățător pentru fiecare clasă din învățământul primar
 • norma didactică are 18 ore pe săptămână în cazul profesorilor de gimnaziu și liceu
 • norma didactică are 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică
 • pentru personalul didactic din învățământul special, norma didactică se stabilește astfel: profesori la predare – 16 ore pe săptămână; profesor-educator și profesor pentru instruire practică – 20 de ore pe săptămână

Profesorii nu lucrează doar 18 ore, respectiv 24 de ore pe săptămână, ci au un program normat de 8 ore pe zi, conform Codului Muncii. În restul timpului în care nu au ore la clasă, adică cele incluse în norma didactică, profesorii fac activități în școală.

În proiectul de lege varianta Deca, norma didactică este prevăzuă la articolul 202:

Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, și cuprinde:

 1. a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ, de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și de învățare remedială;
 2. b) activități de pregătire metodico-științifică, activități de dezvoltare a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, în acord cu nevoile elevilor;
 3. c) activități de educație, mentorat și alte activități complementare procesului de învățământ;
 4. d) activități de management al clasei;
 5. e) activități specifice elaborării, implementării și evaluării proiectelor educaționale;
 6. f) activități de sprijin pentru persoanele care ocupă funcția didactică de profesor itinerant și sprijin în cadrul CJRAE/CMBRAE.

 

 

Sursă foto – pixabay.com