COMUNICAT DE PRESA Lansarea proiectului cu titlul „STAR – STudent astazi, AntreprenoR maine”

COMUNICAT DE PRESA

03 ianuarie 2022

Lansarea proiectului cu titlul

„STAR – STudent astazi, AntreprenoR maine”

 

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, in parteneriat cu Universitatea „VALAHIA” din Targoviste, anunta lansarea proiectului „STAR – STudent astazi, AntreprenoR maine” cod MySMIS 140434, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „Educatie si competente”, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, Prioritatea de investitii 10.iv: Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca si consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de invatamant si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de invatare la locul de munca, inclusiv a unor sisteme de invatare duala si programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de ocupare a absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv si domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de studenti din regiunile de implementare ale proiectului la un pachet de activitati formative antreprenoriale. Proiectul urmareste cresterea ratei de ocupare a absolventilor in corelare cu nevoile pietei muncii, precum si constientizarea acestora cu privire la cultura antreprenoriala si facilitarea insertiei pe piata muncii a absolventilor.

Proiectul se va implementa in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest si regiunea Centru. Proiectul vizeaza prin activitatile previzionate un grup tinta format din 341 de studenti inmatriculati in cel putin anul 2 de studii de licenta, studenti in ciclul de studii universitare de maste si de doctorat.

Principalele rezultate estimate:

 • 1 campanie on-line de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului realizata
 • 341 persoane apartinand grupului tinta selectate in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala
 • 341 persoane din GT participante la programul de formare antreprenoriala
 • 341 certificate de absolvire a cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale recunoscute de ANC
 • 341 de planuri de afaceri elaborate individual sau in echipa de participanti in cadrul cursurilor de formare in competente antreprenoriale
 • 1 platforma on-line de depunere si evaluare a planurilor de afaceri realizata
 • 13 planuri de afaceri selectate
 • 13 rapoarte de stagiu de practica intocmite
 • 13 persoane beneficiare de servicii personalizate de consiliere /consultanta /mentorat pentru infiintarea de intreprinderi
 • 13 certificate de inregistrare
 • 13 ajutoare de minimis acordate in vederea implementarii planurilor de afaceri aprobate in cadrul proiectului
 • 13 afaceri functionale

Proiectul are o durata de 24 luni si se va implementa in perioada 03 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 9.686.219,98 lei, din care  8.233.287,00 lei contributia Uniunii Europene si 1.442.823,94 lei contributie din bugetul national.

Date de contact:

Responsabil Telefon E-mail
 

Asociatia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”

 

 

031.425.64.26

 

[email protected]

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

 

 

Sursă foto -partnet.ro