Recent publicatele rezultate ale testelor PISA 2022 arată o imagine sumbră pentru educația din România. Elevii români au obținut printre cele mai slabe rezultate la nivel mondial când au fost evaluați la competențele de gândire critică și creativă. Cu un scor de doar 26 de puncte, România se situează sub media OCDE de 33 de puncte, fiind devansată de aproape toate țările europene și multe altele din lume.

sondaj

Diferențele Sociale și Impactul Asupra Educației

Un aspect alarmant este marea discrepanță de performanță între școlile din medii defavorizate și cele din medii avantajate. România, alături de Bulgaria, prezintă unele dintre cele mai mari inegalități în acest sens. Elevii din medii defavorizate au mult mai puține șanse să atingă un nivel de competență de bază în gândirea critică, ceea ce reflectă inechități adânci în accesul la resurse educaționale și oportunități de învățare.

Nevoia Urgentă de Reformă

Aceste rezultate ar trebui să servească drept un semnal de alarmă pentru autoritățile române. Reformele educaționale nu mai pot fi amânate. Sistemul actual nu doar că nu încurajează gândirea critică, dar pare să descurajeze creativitatea și inovarea, competențe esențiale pentru viitorul tinerilor într-o economie globalizată și digitalizată.

Performanțe Sub Medie

Doar 58% dintre elevii români au atins nivelul de bază al competenței de gândire creativă, iar doar 14% au obținut performanțe ridicate (nivelul 5 sau 6). Aceste cifre sunt alarmante și subliniază necesitatea de a introduce metode de predare inovatoare care să stimuleze gândirea critică încă de la o vârstă fragedă.

Rezultatele PISA 2022 arată clar că România se confruntă cu o criză profundă în educație. Este esențial să se ia măsuri concrete și rapide pentru a revizui curriculumul, a îmbunătăți formarea profesorilor și a asigura accesul egal la resurse educaționale pentru toți elevii. Fără aceste schimbări, viitorul generațiilor tinere rămâne sumbru, iar România riscă să rămână în urmă într-o lume tot mai competitivă.

 

Sursă foto – pixabay.com