Pot profesorii să se abată de la ceea ce spune programa școlară că pot preda doar pentru că „elevii ei sunt fericiți atunci când îi învață lucruri noi”? Profesorii Monica Halaszi și Horia Corcheș deschid această dezbatere și vin cu șapte argumente care susțin că este importantă urmarea programei pentru a asigura coerență și unitate în învățare.

sondaj

De ce este important să respectăm programa școlară?

Un răspuns simplu este fiindcă pentru aceasta suntem plătiți.

Un alt răspuns simplu ar fi și faptul că noi, în calitate de profesori, avem o responsabilitate asumată prin fișa postului, acolo unde se spune că suntem obligați să respectăm reglementările curriculare în vigoare. Depășirea programelor școlare cu informații care nu sunt în acestea, nici măcar sugerate, anacronice, înseamnă nerespectarea fișei postului, malpraxis, nereguli în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Dar să zicem că acest răspuns este unul prea tehnic și „omoară creativitatea” și libertatea de exprimare a profesorului. Oare ar mai fi și alte argumente? Noi credem că da.

Respectarea programei școlare asigură coerența în predare. Programa este un document bine structurat, dezvoltat de experți în domeniu, care definește obiectivele de învățare pentru fiecare nivel școlar și conduce spre realizarea profilului de formare al absolventului. Că ne place sau nu, cei care l-au gândit au probabil destulă cuprindere științifică și didactică, respectiv o viziune de ansamblu, sistemică. Atunci când profesorii urmează această programă, toți elevii au oportunitatea de a învăța aceleași concepte și și de a-și forma aceleași competențe, respectiv abilități esențiale, în același timp. Acest lucru creează un cadru comun de înțelegere și ajută la evitarea discrepanțelor în cunoștințele elevilor. Eliminarea unor concepte, prezente în programele anterioare, vine, în mod logic, ca urmare a unei schimbări de viziune curriculară, științifică și didactică. Actualizarea regulată a programelor școlare se face pentru a reflecta schimbările în cunoaștere și în dinamica societății. Respectarea programei contribuie la stabilitate și continuitate în procesul de predare-învățare. Profesorii care adaugă informații care nu se află în programă pot crea confuzie și nesiguranță în rândul elevilor și colegilor de clasă. Faptul că eu, ca profesor, ignor această programă și aleg să predau concepte din vechea programă, este o dovadă a faptului că eu nu înțeleg filosofia acestor dinamici curriculare.

Respectarea programei școlare facilitează evaluarea eficientă. Dacă profesorii depășesc programa, evaluarea unitară devine mai dificilă, deoarece nu există un cadru clar pentru a măsura progresul și înțelegerea elevilor. Prin urmare, respectarea programei ajută la asigurarea unei evaluări corecte și consistente. În cazul în care programele ar fi însoțite de criterii de evaluare și teste standardizate care ar măsura nivelul de înțelegere al elevilor, cum ar trebui și cum se spune că se va face, depășirea programei ar genera o evaluare lipsită de eficacitate și de coerență.

Pe de altă parte, pentru fiecare an de studiu, există o cantitate limitată de timp disponibilă pentru predare și învățare. Respectarea programei școlare este esențială pentru a se asigura că toate subiectele și conceptele prevăzute sunt acoperite în mod adecvat.

Depășirea programei cu informații suplimentare poate duce la neglijarea unor subiecte importante sau la prea puțin timp alocat pentru înțelegerea profundă a acestora, pentru formarea competențelor către care converg acestea.

Continuarea pe – Școala9.ro

 

 

Sursă foto – pixabay.com