DSP caută avocați, a crescut exponențial numărul proceselor de malpraxis

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) vrea să achiziționeze servicii de reprezentare juridică, cu predilecție avocați specializați în cazuri de malpraxis. Instituția susține în Caietul de sarcini că acțiunile în instanța de judecată au crescut constant în contextul pandemiei Covid și că salariile mici nu permit angajarea unor juriști.

În momentul de față, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București are cel puțin 50 de procese pe rol și niciun avocat sau jurist angajat în instituție. DSPMB a anunțat zilele trecute achiziția unor servicii de reprezentanță juridică prestate de 3 avocați, din care doi pentru procesele din instanță.

”Serviciile de consultanţă şi de reprezentare juridică ce urmează a fi achiziționate trebuie să asigure realizarea legală, unitară și completă, a activității instituției în conformitate cu prevederile  Codului Muncii, Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a tuturor legilor si a actelor normative ce reglementează activitățile specifice, reprezentarea corespunzătoare a DSPMB în instanțele de judecată, acolo unde se află în procese pe diverse cauze. Angajatorul (DSPMB) are obligaţia de a supraveghea funcționarea în deplină legalitate a instituției, precum și pe aceea de a se apăra împotriva acțiunilor judecătorești aflate pe rol, în cauze diverse, față de alte entități, sau față de persoane fizice, ce se consideră prejudiciate prin decizii sau acțiuni conexe acestora, întreprinse de DSPMB. Văzând toate aceste nevoi, dar și faptul că Autoritatea Contractantă nu a reușit să își angajeze un personal propriu adecvat necesităților din cauza nivelului scăzut de salarizare, vizavi de creșterea constantă a acțiunilor din instanța de judecată, mai ales în condițiile pandemiei Corona SARS-2, aceasta a decis să achiziționeze două tipuri de servicii separate, procedând la încredințarea lor pe două loturi distincte, către unul sau mai mulți operatori ce îndeplinesc condițiile de calificare” – se arată în caietul de sarcini.

 

 

Sursă foto dw.com